Studentkortet


Studentkortet ger dig som student 10% rabatt på samtliga prenumerationer på tidningstorget.se
Rabatten dras av vid eventuellt köp av prenumeration.

STÄNG
studentkortet
Tidningsprenumerationer och tidskrifter från Tidningstorget.se

Allmänna villkor

1. Allmänt.
Vi tillämpar i första hand de villkor som är tillämpliga i Distans- och Hemförsäljningslagen samt i Konsumentköplagen.

Prenumerationer som förmedlas via Tidningstorget är alltid tidsbegränsade.
Tidningen levereras per post till den adress du uppgivit vid betalning.
Prenumerationen kan sägas upp fram till den tidpunkt då förlaget skickat ut ditt första ex i den avtalade prenumerationen.

Om du inte är myndig ska prenumerationen tecknas av målsman.
Distribution av tidningar gäller inom Sverige, för beställningar och prenumeration utanför Sverige rekommenderar vi att ta kontakt med utgivande förlag.

2. Betalning
Betalning sker i efterskott när du erhåller en faktura i samband med din tidning. Betalning sker till förlaget/tidningen.
Alla priser som anges på tidningstorget.se inkluderar mervärdesskatt

3. Reklamation, ändringar m m.
Alla oklarheter vad gäller betalning, påminnelse m m hanteras av förlaget/tidningen. Om du vill ändra din prenumerationsadress ska du vända dig till förlaget/tidningens kundtjänst. Vid reklamationer i olika avseenden skall du vända dig till förlaget för aktuell tidning. Det kan handla om
- att den beställda tidningen inte levereras enligt beställningsbekräftelsen
- att tidningen är skadad vid mottagandet
- att utlovad premie saknas vid leverans av tidningen.

4 Kontakt med tidningstorget.se
Om du fått en annan tidning än den beställda, skall du kontakta Tidningstorget.
Tidningstorget ansvarar inte för utebliven leverans av tidning till prenumerant om förlaget/tidningen går i konkurs eller upphör under pågående prenumeration.

5. Personuppgifter och sekretess
Vid beställning hos Tidningstorget uppger du ditt namn, adress, telefon- och personnummer. När du beställer en prenumeration hos oss godkänner du också att dina uppgifter används i vår verksamhet för att fullgöra våra åtaganden mot dig som prenumerant.

Tidningstorget kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan part än det förlag/tidning i vilket du lagt din beställning. Vi erbjuder dig vårt nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevet kan enkelt avbokas via länk på aktuellt nyhetsbrev eller via vår kundtjänst.
Vill du ta del av de personuppgifter vi har om dig och/eller göra t e x en rättelse, ber vi dig genom att inkomma med en skriftlig begäran om detta till Tidningstorget AB, Nitaregatan 2, 587 37 Linköping.

.

Information om hur Egmont Publishing AB använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns här: 

https://www.egmont.com/se/om-oss/Privacy/.